Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tuchowie, działający przy ul. Jana Pawła II 4, pokój nr 3 na parterze.  W dniu 11.02.2019r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuchowie a Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego z siedzibą w Tarnowie realizującą zadanie współfinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – … Read morePomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich bliskich

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu