Baza instytucji – przemoc 2020

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowaną bazę danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych, samorządowych i  pozarządowych organizacji i instytucji realizujacych działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Informator-teleadresowy 2020

Wykaz placowek udzielających tymczasowego schronienia stan na 31.05.2020 r

Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2020 r

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2020 r

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne 2020 r

Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2020 r

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu