Gminny program wspierania rodziny – ankieta

Szanowni Państwo,

na terenie Gminy Tuchów funkcjonuje ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego.

W ramach oceny czy funkcjonująca placówka w wystarczającym stopniu zapewnia wszystkim dzieciom i młodzieży wsparcie w opiece i wychowaniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 10 marca 2021r.

Ankieta dla uczniów:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6j7X3a4ceDGVK9KN6MZ5aQCR93UwaFPbZ-EKICTfiCU7k3A/viewform?usp=sf_link

Ankieta dla mieszkańców:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIQlAT8iakKC_WScg3KmoeEy7CyUKVtwPgELBlNkKvpFD1oA/viewform?usp=sf_link

Ankieta jest skierowana do mieszkańców oraz uczniów z terenu Gminy Tuchów.
Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu