Grypy wsparcia w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu ul. Jagiellońska 17 zachęca do uczestnictwa w organizowanych grupach wsparcia:

1. Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.
Grupa skierowana do osób, które w przeszłości doświadczały lub obecnie doświadczają przemocy. Celem grupy jest udzielenie wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy, zdobycie wiedzy o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, a także dodawanie sobie wzajemnej odwagi celem przezwyciężenia poczucia bezradności.
Grupa jest w trakcie trwania, rozpoczęła się 20 kwietnia 2021r. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie we wtorek od godziny 16:30 do 19:30. Zakończenie – 27.07.2021r. Grupę prowadzi pracownik socjalny – Agnieszka Gacek.
Przykładowe tematy spotkań:
– Rodzaje przemocy, cykl przemocy, stereotypy na temat przemocy.
– Procedura Niebieskiej Karty,
– Zespół interdyscyplinarny – czego oczekiwać od instytucji pomocowych.
– Dowody w sprawie o znęcanie.
– Strategie powstrzymywania przemocy.
– Czynniki ryzyka w rodzinie z przemocą.
– Co się dzieje z dziećmi w rodzinie, w której panuje przemoc?
– Psychologiczne mechanizmy występujące w rodzinie z przemocą.

2. Grupa wsparcia „Samotni w dobie pandemii COVID-19”.
Grupa skierowana jest do osób samotnych. Celem grupy jest zaktywizowanie do nawiązywania relacji społecznych w grupie i poza nią, prowadzenie wsparcia umożliwiającego zaspokojenie potrzeb uczestników, oraz pomoc w samoorganizacji
Grupa jest w trakcie trwania, rozpoczęła się 11 marca. Spotkania odbywają się raz na tydzień we czwartki od godziny 15:00 do 18:00.
Zakończenie – 01.07.2021r. Grupę prowadzi specjalista pracy z rodziną – Marta Bykiewicz
Przykładowe tematy spotkań:
– Zdrowie. Pierwsza pomoc – spotkanie z ratownikiem medycznym.
– Spotkanie z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczące przekazania informacji o realizowanych zadaniach z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków PFRON.
– Jak dbać o cerę – spotkanie z kosmetyczką.
– Spotkanie z policjantem o zagrożeniach, oszustwach „na wnuczka”.
– Jak dbać o dobrą formę? Spotkanie z instruktorem zumby.

3. Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Świadome rodzicielstwo”.
Warsztaty skierowane są do rodziców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Celem warsztatów jest wspieranie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych, poszukiwanie rozwiązań w trudnych wychowawczych sytuacjach oraz zrozumienie świata, przeżyć swojego dziecka, praca nad poprawą kontaktu z dzieckiem poprzez budowanie więzi i rozwijanie relacji opartej na dialogu.
Warsztaty prowadzone będą w formie grupowej. Rozpoczęcie – 7 czerwca 2021r. Przewiduje się dwa spotkania w tygodniu, w poniedziałki i środy od godziny 16:30 do 19:30. Zakończenie – 06.09.2021r. Grupę poprowadzi pedagog – Justyna Zborowska.
Przykładowe tematy spotkań:
– Moc relacji między rodzinami. Być mężem i ojcem. Być żoną i matką.
– Rodzice jak latarnia morska. Jak być przewodnikiem dla swoich dzieci?
– Jak dzieci rozwijają poczucie własnej wartości?
– Adaptacja dziecka do przedszkola.
– Dziecko w szkole. Jak wspierać dziecko w szkolnej drodze?
– Wychowanie bez kar i nagród.
– Granice dorosłych i dzieci.
– Gniew i wybuch złości dziecka.
– Jak pomagać dziecku radzić sobie z emocjami.
– Złość rodzica. Jak poradzić sobie z własną złością w relacji z dzieckiem.
– Nastolatki. Jak zrozumieć i wspierać nastolatka.
– Relacja między rodzeństwem.
– Więź miedzy dzieckiem a rodzicem. Rodzicielstwo bliskości.
– Wspomnień czar.

4. Grupa wsparcia dla osób z depresją.
Grupa skierowana jest dla osób, które zmagają się z depresja i ich bliskich. Celem grupy jest zwalczanie bezradności wobec problemu własnej choroby lub choroby osoby bliskiej, stawienie czoła trudnej sytuacji życiowej, budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników.
Grupa rozpoczyna się 18 czerwca 2021r. Spotkania odbywają się raz w tygodniu od godziny 17:00 do 19:00. Zakończenie –30.07.2021r. Grupę poprowadzi psycholog – Sylwia Witek.
Przykładowe tematy spotkań:
– Depresja czy obniżony nastrój ? Jak rozpoznać, że cierpię na depresję ? Objawy depresji oraz jej rodzaje. Zaburzenia nastroju, a stany towarzyszące.
– Ciężka depresja – czy można ją pokonać. Farmakoterapia, psychoterapia oraz inne formy pomocy.
– Nieprawidłowe wzorce myślenia w chorobie, jak to zmienić. Pesymizm, myśli samobójcze i natrętne myślenie – dysfunkcje poznawcze
– Nawracanie depresji – ryzyko i czynniki nawrotu choroby afektywnej
– Mity na temat depresji. Zamiana sposobu postrzegania siebie i negatywny obraz samego siebie – samoocena

5. Grupa aktywizacyjna dla seniorów „Senior – skarbnica wiedzy”
Grupa wsparcia skierowana jest do osób w wieku 60+. Celem grupy jest aktywizacja do nawiązywania relacji w społeczeństwie, wymiana informacji na temat funkcjonowania seniorów we współczesnym społeczeństwie, redukcja poczucia osamotnienia.
Grupa rozpoczyna się 8 czerwca 2021r. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie we wtorki od godziny 10:00 do 12:00. Zakończenie – 17.08.2021r. Grupę poprowadzi specjalista pracy z rodziną – Katarzyna Krzyżak.
Przykładowe tematy spotkań:
– Czym jest starzenie się?
– Definicje i stereotypy na temat starzenia się, biologia starzenia się.
– Stres – wróg czy przyjaciel? Mechanizmy powstawania stresu, co robi stres?.
– Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem.
– Reklama – dlaczego dajemy się manipulować?
– Prezentacja technik wykorzystywanych przez reklamodawców, „domokrążców” i naciągaczy, jak się bronić – praktyczne wskazówki, dyskusja
– Dlaczego seniorzy często padają ofiarą przestępstwa?
– Przestępstwa na osobach starszych, zasady bezpieczeństwa, praktyczne wskazówki, dyskusja.
6. Grupa socjoterapeutyczna dla dzieci.
Grupa adresowana jest dla dzieci przejawiające trudności w relacjach z rówieśnikami, stwarzające problemy wychowawcze. Celem grupy jest zmiana postaw wzorów zachowań, zdobycie pozytywnych doświadczeń w relacjach z innymi dziećmi, umiejętność pracy w grupie. Grupa prowadzona będzie przez socjoterapeutę. Rozpoczęcie planowane lipiec/sierpień.
7. Terapia rodzinna/małżeńska/par.
Adresatem terapii będą osoby, które zgłoszą się w celu poprawy jakości komunikacji w związku, przepracowanie sytuacji kryzysowej, nabycia umiejętności bycia asertywnym. Celem terapii jest znalezienie źródła konfliktów, odbudowa więzi między małżonkami, partnerami. Terapia będzie prowadzona przez psychologów zatrudnionych w POIK.

Zajęcia prowadzone będą w formie spotkań grupowych zakładający aktywny udział wszystkich uczestników spotkania. Harmonogram spotkań będzie ustalany na bieżąca w zależności od możliwości uczestników.

Spotkania będą się odbywały w Powiatowym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17 (przy budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy POIK pod numerem telefonu: 512 259 253, 14 650 13 92

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu