Instrukcja składania wniosków on-line na portalu Emp@tia

W celu uniknięcia trudności w wypełnianiu wniosków o świadczenia na portalu Emp@tia Departament Informatyki MRPiPS udostępnił zaktualizowaną instrukcję składania wniosków on-line na portalu Emp@tia z przykładem wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI EMP@TIA

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu