KOMUNIKAT W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCHOWIE

Załatwianie spraw w urzędzie

W związku z panującą pandemią koronawirusa Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tuchowie oraz Dział Świadczeń Rodzinnych prosi w miarę możliwości o załatwianie spraw, zgłoszeń, zapytań w formie:
– elektronicznej (ePUAP), emp@tia, KDR, poprzez pocztę elektroniczną email slowik.ops@op.pl
– lub telefonicznie (tel: 14 6525489, 14 6510169),
a także ograniczenie lub odłożenie na późniejszy termin osobistych wizyt w urzędzie.

Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznej odległości pomiędzy klientami urzędu podczas oczekiwania na załatwienie sprawy.

Wprowadza się również dodatkowe środki zapobiegawcze. Na parterze budynku oraz przed wejściem do OPS w Tuchowie dostępne są środki do dezynfekcji. Każda osoba po wejściu do urzędu zobowiązana jest w pierwszej kolejności dokonać dezynfekcji rąk.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu