Mediacja w OPS

Już od 1 października 2019 r. działa Punkt Mediacyjny w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Tuchowie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, proponuje wsparcie dla osób, które mają trudności w rozwiązywaniu konfliktów z osobami ze swojego otoczenia. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniem, umożliwiamy wszystkim zainteresowanym osobom – mieszkańcom gminy Tuchów korzystanie z całkowicie bezpłatnej mediacji.

Ośrodek umożliwia tym samym skorzystanie z pomocy mediatora w neutralnym miejscu, w czasie dogodnym dla obu stron konfliktu.

Mediacja w Punkcie Mediacyjnym jest świadczona bezpłatnie przez mediatora – Bożenę Szwala – Mazurkiewicz.

Sprawy do mediacji można zgłosić osobiście do mediatora w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, pok. 109 lub pod numerem telefonu 14 6525 489 lub 14 6510 169 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

Kontakt e-mailowy: slowik.ops@op.pl.

Informujemy, że zgłoszenia anonimowe nie będą przyjmowane.

Wniosek o przeprowadzenie mediacji może złożyć wyłącznie jedna ze stron konfliktu za zgodą drugiej strony. Wniosek stanowi załącznik.

Pomoc oferowana przez Punkt Mediacyjny ma charakter konsultacji wspomagającej funkcjonowanie rodziny.

Mediacja jest procesem, którego głównym celem jest umożliwienie skonfliktowanym, zwaśnionym stronom (osobom) podjęcia próby porozumienia, w oparciu o kilka zasad, z których do najważniejszych należy zasada dobrowolności i poufności, które charakteryzują się:

▪ dobrowolność – każda ze stron z własnej woli przystępuje do mediacji, nie jest ona przeprowadzana pod wpływem nacisku czy namowy mediatora czy innej osoby. Ponadto każda ze stron może w każdej chwili odstąpić od mediacji.

▪ poufność – żadna informacja, uzyskana na drodze mediacji, podczas spotkań informacyjnych bądź wspólnych nie może zostać przekazana przez mediatora do instytucji lub osób trzecich. Również informacje udostępnione przez którąś ze stron na spotkaniach na osobności nie mogą zostać przekazane drugiej stronie.

Innymi zasadami mediacji są:

▪ bezstronność – mediator ma obowiązek zadbania o równe prawa obu stron konfliktu, nie trzymając z żadną z nich. Mediator powinien szczególnie zadbać o zachowanie tej zasady.

▪ neutralność – mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu, nie proponuje konkretnych rozwiązań, które wydają się być słuszne w jego ocenie.

▪ akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora, mają również prawo zmienić mediatora.

Mediacja koncentruje się na próbie naprawy relacji obu stron w takim stopniu, w jakim jest to dla nich najbardziej korzystne. W mediacji to strony mają wpływ na to, w jaki sposób spór zostanie rozstrzygnięty, one decydują o zawarciu ugody lub nie.

Celem mediacji jest przekształcenie konfliktu (walki) na działanie, ukierunkowane na rozwiązanie wspólnego problemu bez eskalacji konfliktu, narastania napięcia. Ważne jest umożliwienie stronom spotkanie na neutralnym, bezpiecznym dla nich gruncie, aby złagodzić lęk, zwiększyć szanse na swobodne wypowiedzenie swoich potrzeb i uczuć – własnych interesów.

Głównym zamierzeniem postępowania mediacyjnego jest samodzielne dotarcie przez obie strony do satysfakcjonującego rozwiązania wspólnego problemu.

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE MEDIACJI

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu