Mediacja – czym jest?

Mediacja – czym jest?

Każdy może się znaleźć w sytuacji jakiegoś sporu. Nie zawsze wymaga on angażowania sądu i warto zastanowić się nad tym, czy nie można rozwiązać go bez jego udziału. W każdej sytuacji można rozważyć skorzystanie z alternatywnych sposobów rozwiązania sporów, takich jak mediacja. Postępowania sądowe rzadko kończą się w wyniku zawarcia ugody, a wynik jest narzucony z góry. Jedną z przyczyn tego jest to, że oficjalność procedur sądowych, atmosfera sali sądowej nie sprzyjają pojednaniu. Sala rozpraw onieśmiela strony, a stres związany z obecnością w sądzie paraliżuje, co stwarza napięcie, lęk i brak poczucia bezpieczeństwa i dalekie jest od podejmowania rozmów o własnych oczekiwaniach czy możliwych rozwiązaniach konfliktu stron.
Wszystkich tych niedogodności pozbawiona jest mediacja, dzięki czemu daje szansę na rozmowę, próbę zrozumienia racji stron konfliktu i znalezienie konstruktywnego i satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron.

Czym więc jest mediacja?

– jest procedurą rozwiązywania konfliktu,
– daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy stronami,
– angażuje strony do współpracy w celu rozwiązania problemu,
– daje możliwość wpływu na treść ostatecznego porozumienia,
– gdzie bezstronny i neutralny mediator towarzyszy stronom w procesie uzgodnień,
– za ich dobrowolną zgodą,
– przy zachowaniu poufności.

 MEDIATOR

– pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych,
– pomaga w określeniu potrzeb i interesów stron,
-pomaga – o ile taka jest ich wola – w wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.

Czy ktoś luby być  w sytuacji konfliktu? Najbardziej dotykają nas szczególnie te w rodzinie. Codzienność obfituje w sytuacje które przysparzają stresu i napięcia. Żyjemy szybko, pracujemy zbyt dużo, brakuje nam czasu dla siebie i rodziny. Rodzina by być dla nas oparciem, wymaga zaangażowania, wysiłku, umiejętności współpracy z partnerem, dziećmi, rodzinami. Większości wyzwań i problemów jesteśmy w stanie sprostać, lepiej lub gorzej rozwiązując lub łagodząc konflikty. Niekiedy jednak stajemy wobec sytuacji, gdy wiemy, że musimy rozwiązać problem rodzinny, a sami nie jesteśmy w stanie temu podołać.
Spory rodzinne są szczególnie trudne przede wszystkim są wielowątkowe i emocjonalne. Zazwyczaj konflikt rodzinny narasta od dłuższego czasu zanim któraś ze stron zdecyduje się na „ostateczne rozwiązanie”, za jakie uznaje sąd. Kiedy członkowie rodziny przestają ze sobą rozmawiać, a każda z osób przeżywa swoje zranienie, złość i urazę, łatwo o nieporozumienia, nadinterpretacje czy fałszywe założenia na temat problemu i drugiej strony.
To właśnie w mediacji każda ze stron może przedstawić swoją perspektywę, swój punkt widzenia i oczekiwania na przyszłość a mediatorzy pomagają wypracować wspólne rozwiązania. Wypracowanie rozwiązania w mediacji trwa krócej niż postępowanie sądowe i wiąże się z nieporównywalnie niższymi kosztami finansowymi, emocjonalnymi i relacyjnymi zarówno ponoszonymi przez strony jak i społeczeństwo.

W sprawach o rozwód i separację, jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków. Jeśli do pojednania nie dojdzie, celem mediacji może być ugodowe rozwiązanie kwestii dotyczących:

  • Zaspokojenia potrzeb rodziny
  • Alimentów
  • Sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej
  • Kontaktów z dziećmi
  • Mediacje mają zastosowanie w sprawach pojednawczych, rodzinnych, cywilnych, karnych i w biznesie. Przeciwwskazaniem dla mediacji jest choroba psychiczna, silne zaburzenia emocjonalne, uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych, nierównowaga sił między stronami, przemoc w rodzinie.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu