Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Uwaga – nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01-08-2020r można składać wnioski w wersji papierowej o następujące świadczenia:

Dobry Start 300+
– Zasiłek rodzinny i dodatki na okres 2020/2021
– Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres 2020/2021

Druki w/w wniosków są dostępne na stronie MPIPS poprzez stronę OPS Tuchów w zakładce „wzory druków” oraz w siedzibie tutejszej instytucji .

W związku z panującą epidemią zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą platformy EMPATIA oraz bankowości elektronicznej .
Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków .

Organ informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ należy składać dopiero
od 01-02-2021 drogą elektroniczną, natomiast od 01-04-2021 w wersji papierowej.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu