obsługa świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ oraz świadczeń Dobry Start 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie poszukuje pracowników na stanowisko : obsługa świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ oraz świadczeń Dobry Start 300+

Rodzaj umowy: umowa zlecenie ( na 3-4 miesiące)

Wymagania:   

 • Wykształcenie minimum średnie (preferowane administracyjne lub ekonomiczne),
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • umiejętność sporządzania pism administracyjnych,
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i obsługą biurowo –administracyjną,
 • obsługa klienta, udzielanie informacji w zakresie świadczeń wychowawczych i świadczeń Dobry Start,
 • wydawanie i przyjmowanie wniosków składanych w ramach świadczeń wychowawczych i świadczeń Dobry Start,
 • wstępna weryfikacja wniosków,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie pism administracyjnych,
 • obsługa sytemu informatycznego IZYDA i MINERWA (wprowadzanie wniosków, generowanie danych)

Zakres odpowiedzialności:

Rzetelna i terminowa realizacja zadań wynikających z zakresu powierzonych zadań.

Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizowanie obowiązków zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Szczegóły dotyczące warunków zatrudnienia udzielane są w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4 – pokój 102 lub 106 oraz pod numerem telefonu: tel. 146525489 

Osoby chętne prosimy o składanie osobiście dokumentów aplikacyjnych (CV, List motywacyjny, ksero dyplomów i certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje) wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów, piętro I, pokój 105, 106, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30. Osoba dostarczająca dokumenty aplikacyjne zostanie poinformowana o sposobie przetwarzania pozostawionych danych osobowych  w klauzuli informacyjnej

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu