Zaproszenie do składania oferty na realizację usług prawnych dla potrzeb realizacji zadań pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie

Gmina Tuchów, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ZAPRASZA do złożenia oferty na realizację zadania pn.: świadczenie usługi pomocy prawnej – w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Na podstawie … Czytaj dalejZaproszenie do składania oferty na realizację usług prawnych dla potrzeb realizacji zadań pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie

Zaproszenie do składania oferty na realizację usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie

Gmina Tuchów, w imieniu której działa Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie ZAPRASZA do złożenia oferty na realizację zadania pn.: świadczenie usługi wsparcia informatycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie dofinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku. Na podstawie art. 2 ust 1 pkt … Czytaj dalejZaproszenie do składania oferty na realizację usług informatycznych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie

Wsparcie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w rozdziale 85219

„Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – koszty utrzymania Ośrodków Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych dotowanych z budżetu państwa w roku 2021” Gmina Tuchów w ramach zadania własnego polegającego na utrzymaniu Ośrodka Pomocy Społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. … Czytaj dalejWsparcie na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie w rozdziale 85219

Projekt wsparcia społecznego „Pomocna Dłoń” – wsparcie dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

 

Pomocna Dłoń to ogólnopolski projekt współtworzony z wolontariuszami firmy State Street. Jest on rozszerzeniem projektu Barriers Breaking Opportunity, realizowanego w 2020 roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Małopolski. Nasze działania kierujemy do wszystkich osób, które ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, zarówno w obszarze zawodowym, ale również w sensie prawnym, relacji społecznych i zdrowia psychicznego. W szczególności chcemy dotrzeć do osób, które mają utrudniony dostęp do świadczeń – osób z  mniejszych miejscowości, miast powiatowych czy obszarów wiejskich… 

Czytaj dalejProjekt wsparcia społecznego „Pomocna Dłoń” – wsparcie dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 w zakresie zawodowym, prawnym i psychologicznym.

Zaproszenie na spotkanie grypy wsparcia „Samotni w dobie pandemii Covid-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Tarnowskiego na spotkanie grupy wsparcia „Samotni w dobie pandemii Covid-19”. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 10 marca 2021 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Jagiellońska 17 w Wojniczu. Szczegółowe informacje pod nr 14 650 13 92, 512 259 253.

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

  W imieniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Wojniczu zapraszamy  osoby dorosłe zamieszkujące powiat tarnowski, do udziału w „Grupie Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy”, mających na celu pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej. To, czego doświadcza się w życiu, często może zrozumieć tylko osoba, która przeżyła coś podobnego. Grupa wsparcia jest rodzajem nieformalnej grupy … Czytaj dalejGrupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Gminny program wspierania rodziny – ankieta

Szanowni Państwo, na terenie Gminy Tuchów funkcjonuje ponadgminna placówka wsparcia dziennego „Placówka Wsparcia Dziennego  „Kubusie” prowadzona przez Parafię pw. św. Jakuba Apostoła w Tuchowie na zlecenie powiatu tarnowskiego. W ramach oceny czy funkcjonująca placówka w wystarczającym stopniu zapewnia wszystkim dzieciom i młodzieży wsparcie w opiece i wychowaniu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie zwraca się z … Czytaj dalejGminny program wspierania rodziny – ankieta

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

 

 

 

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021
#LiczySięKażdy

W dniu 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demograficznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wykształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn. zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte zostaną:
• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie internetowej GUS;
• w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można zweryfikować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub właściwym Gminnym Biurem Spisowym.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie będzie miał możliwości spisania się samodzielnie, ustawa o NSP 2021 zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu:
• urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
• urzędy wojewódzkie,
• urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu, zostanie opublikowana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Prosimy wszystkich o zaangażowanie i zachęcamy do włączenia się w upowszechnianie informacji o spisie. Liczymy się dla Polski!

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać na stronie internetowej spis.gov.pl, a od 15 marca br. dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

W przypadku dodatkowych pytań związanych z realizacją NSP 2021 w województwie małopolskim można kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 04 050, e mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. Program dofinansowany jest … Czytaj dalej„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu