„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie. Program dofinansowany jest … Czytaj dalej„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Informacja dla lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie informuję, iż organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w ramach programu przeciwdziałania marnotrawieniu żywności „Razem Przeciw Marnotrawienu” mogą zgłosić chęć udziału w programie i odbierać żywność z pobliskich sklepów Biedronka, a następnie przekazywać ją potrzebującym.

Do programu mogą zgłaszać się organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

– wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

– działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp.

 

Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

  Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc. Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, … Czytaj dalejProgram Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

Nowe regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie od 30.11.2020r.

„PRZEMOC W RODZINIE – OD 30 LISTOPADA 2020r. NOWE UREGULOWANIA PRAWNE           Od 30 listopada 2020 roku obowiązuje ustawa z dnia 30 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z dnia 29 maja 2020 r. poz.956), zawierająca nowe uregulowania prawne dotyczące prawa policjanta- wobec osób cywilnych, a żołnierza … Czytaj dalejNowe regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie od 30.11.2020r.

Karta Dużej Rodziny – wytyczne

Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych 3+, zarówno w instytucjach publicznych jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Możesz dostać między … Czytaj dalejKarta Dużej Rodziny – wytyczne

Informacja o pochówku

Ośrodek    Pomocy Społecznej w Tuchowie w związku z organizowanym przez Gminę Tuchów pogrzebie dzieci martwo urodzonych informuje, że trumna ze szczątkami ludzkimi/dzieckiem/dziećmi martwo urodzonym/i* zostanie umieszczona w dniu 17 października 2020 roku o godzinie 9.30 w mogile na Cmentarzu Parafialnym w Tuchowie.  

Wniosek KDR – druki

KW_301836_DSR_plik2 – KDR.(10611093_12321766) KW_301836_DSR_plik3 -ZKDR-01.(10611095_12321768) KW_301836_DSR_plik4 – ZKDR-02.(10611097_12321771) KW_301836_DSR_plik5 – ZKDR-03.(10611099_12321773) KW_301836_DSR_plik6 – ZKDR-04.(10611101_12321775)  

Projekt Kooperacje 3D – wsparcie dla Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie realizuje projekt „KOOPERACJE 3D” – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach zadania „Kooperacje przeciw COVID”.   Projekt „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” … Czytaj dalejProjekt Kooperacje 3D – wsparcie dla Ośrodka

Baza instytucji – przemoc 2020

W załączeniu zamieszczamy zaktualizowaną bazę danych z województwa małopolskiego instytucji rządowych, samorządowych i  pozarządowych organizacji i instytucji realizujacych działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   Informator-teleadresowy 2020 Wykaz placowek udzielających tymczasowego schronienia stan na 31.05.2020 r Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2020 r Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2020 r Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne … Czytaj dalejBaza instytucji – przemoc 2020

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Uwaga – nowy okres świadczeniowy 2020/2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 01-08-2020r można składać wnioski w wersji papierowej o następujące świadczenia: – Dobry Start 300+ – Zasiłek rodzinny i dodatki na okres 2020/2021 – Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres 2020/2021 Druki w/w wniosków są dostępne na stronie MPIPS … Czytaj dalejNowy okres świadczeniowy 2020/2021

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu