Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie

 

Program Psychologiczno – Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie ul. Urszulańska 19, 33-100 Tarnów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie realizuje Program Psychologiczno-Terapeutyczny dla Osób Stosujących Przemoc. Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.

         Uczestnikami mogą być osoby z terenu powiatu tarnowskiego ziemskiego:

  • osoby, które ukończyły program korekcyjny- edukacyjny,
  • pary małżeńskie/partnerskie, gdzie relacje miały charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad zmianami i rozwojem relacji rodzinnych,
  • osoby zgłaszające się samodzielnie lub kierowane przez podmioty i instytucje.

Program Psychologiczno – Terapetyczny ma być uzupełnieniem i rozwinięciem działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, którego zasadniczym celem jest zatrzymanie przemocy. Program skoncentrowany jest przede wszystkim na kliencie jego sposobie funkcjonowania i myślenia. Istota programu polega głównie
na realizacji celów terapeutycznych, które mają sprzyjać zwiększeniu samoświadomości, umiejętności samoregulacji i uruchomieniu zmian pozwalających na lepszą adaptację społeczną i optymalny poziom funkcjonowaniu w życiu codziennym. Spotkania będą miały charakter indywidulany
i grupowy, prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę: psychologa, pedagoga, psychoterapeutę, którzy posiadają doświadczenie w pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

     Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Tarnów ul. Urszulańska 19 lub pod numerem telefonu 14 6215683 wew. 18

 

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu