Projekt „W dobrą stronę 2”

Stowarzyszenie PROREW informuje, że w październiku rozpoczęło realizację projektu „W dobrą stronę 2”. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji [zobacz]

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu