Terminy składania wniosków o Świadczenia Wychowawcze 500+ Świadczenie Dobry Start 300+, Świadczenia Rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2019/2020

Broszura_500+ Od 1 lipca 2019 r. wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem :

  • systemu bankowości elektronicznej banków. Można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska są
  • internetu (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany lub podpis elektroniczny):
  • za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
  • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
  • osobiście drogą tradycyjną w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie Dział Świadczeń Rodzinnych   ul. Jana Pawła II 4 ; 33-170 Tuchów
  • od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30   do 15.30
  • TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku i wypłata świadczenia Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2019 – 31.08.2019 do 31.10.2019 •      od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)

•      od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.09.2019 – 30.09.2019 do 30.11.2019 •      od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)

•      od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)

01.10.2019 – 31.10.2019 do 31.12.2019 •      od października 2019*
01.11.2019 – 30.11.2019 do 31.01.2020 •      od listopada 2019*
01.12.2019 – 31.01.2020 do 29.02.2020 •      od miesiąca złożenia wniosku*
01.02.2020 – 31.05.2021 bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku •      od miesiąca złożenia wniosku

*(w przypadku nowo narodzonych dzieci od dnia urodzenia dziecka)

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku
i wypłata świadczenia
01.07.2019 – 31.08.2019 •      do 30.09.2019
01.09.2019 – 30.11.2019 •      w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku
Wnioski złożone po dniu 30.11.2019 •      pozostawia się bez rozpatrzenia

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku i wypłata świadczenia Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2019 – 31.08.2019 do 30.11.2019 •      od listopada 2019
01.09.2019 – 31.10.2019 do 31.12.2019 •      od listopada 2019
01.11.2019 – 30.11.2019 do 29.02.2020 •      od listopada 2019
01.12.2019 – 31.12.2019 do 29.02.2020 •      od miesiąca złożenia wniosku
01.01.2020 – 31.10.2020 w ciągu miesiąca od złożenia wniosku •      od miesiąca złożenia wniosku

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Termin złożenia wniosku Termin rozpatrzenia wniosku i wypłata świadczenia Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2019 – 31.08.2019 do 31.10.2019 •      od października 2019
01.09.2019 – 30.09.2019 do 30.11.2019 •      od października 2019
01.10.2019 – 31.10.2019 do 31.12.2019 •      od października 2019
01.11.2019 – 30.11.2019 do 31.01.2020 •      od listopada 2019
01.12.2019 – 31.01.2020 do 29.02.2020 •      od miesiąca złożenia wniosku
01.02.2020 – 30.09.2020 w ciągu miesiąca od złożenia wniosku •      od miesiąca złożenia wniosku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi zmian w programie 500+ obowiązującymi od 1 lipca 2019

Informator_Rodzina_500+

Broszura_500+

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu