Zagłosuj na policjanta, który Ci pomógł

Zachęcamy do udziału w konkursie „ Policjant który mi pomógł”

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje XII edycję konkursu „ Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów wdrażających systemowe działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym, osobiście zaangażowanych
w pomoc osobom krzywdzonym. Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidulanej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

XII edycja konkursu objęta jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenie policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„ Niebieska Linia”.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.niebieska.linia.pl oraz www.policja.pl . Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019r. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontarstu